Xem ngày tốt đối với
1.Tốt nói chung
2.Hôn thú, giá thú
3.Làm nhà, sửa nhà
4.Khai trương
5.An táng, mai táng
6.Tế tự, tế lễ
7.Động thổ
8.Xuất hành, di chuyển
9.Giao dịch
10.Cầu tài, cầu lộc
11.Tố tụng, giải oan
12.Làm việc thiện

Trang chủ

© 2006-2015 by xemngay.com, PDA