Ngày sinh(dd/mm/yyyy):

Ngày âm lịch:
02/10/2014(AL)
Ngày:Mậu tuất, tháng:Ất hợi, năm:Giáp ngọ
Tuổi này xung khắc với
Mậu tý,Nhâm tý,Canh dần,Canh thân

Trang chủ

© 2006-2014 by xemngay.com, PDA